Kullanım Sözleşmesi

İş bu sözleşme konusu; internet ortamında sunulan hizmetlerden yararlanma şartları, tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

 • Sözleşme Kapsamı:

  İş bu sözleşmenin kapsamı, site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Neclam.com İnternet Teknolojileri tarafından hazırlanmış olan uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.

  Üye, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içerisinde bulunan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Neclam.com tarafından açıklanan her türlü beyanı kabul etmiş olmakla birlikte üye, bahsi geçen beyanlarda belirtilmiş olan her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • Sözleşme Tarafları:

  İş bu sözleşmenin kapsamı, site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Neclam.com İnternet Teknolojileri tarafından hazırlanmış olan uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.

  İşbu sözleşme, site sahibi ve işletmecisi olan; "Neclam.com İnternet Teknolojileri" ile "siteye üye olan kişi" arasında yapılan, internet ortamında üye kaydı gerçekleşirken onaylandığı takdirde akdedilip karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

 • Sözleşme Tanımlamaları:

  • Site sahibi ve işletmecisi olan; Neclam.com İnternet Teknolojileri; bundan böyle "Neclam.com" olarak adlandırılacaktır.
  • Neclam.com sitesinde bulunan üyelik formu doldurmuş, "Üyelik Sözleşmesi'ni okudum ve şartları kabul ediyorum." ifadesinin başındaki kutucuğu işaretlemiş ve "Kayıt Ol" butonuna basarak üye olma işlemini tamamlamış olan kişi; bundan böyle "Üye" olarak adlandırılacaktır.
  • Neclam.com. sitesinde bulunan üyeliğini, ücret ödeyerek Gold Üyeliğe yükseltip, Gold Üyelik haklarına sahip olan üyeler; bundan böyle "Gold Üye" olarak adlandırılacaktır.
  • Neclam.com sitesine kayıtlı tüm üyelerin, kendisinin verdiği bilgilerle ve eklediği fotoğraflarla oluşturulan diğer üyeler tarafından görüntülenebilen üyeye özel tanıtım sayfası; bundan böyle "Üye Profili" olarak adlandırılacaktır.

 • Yasal Hak ve Hükümlülükler

  İş bu sözleşme bulunan, yasal hak ve hükümlülükler; Üyelerin yasal hak ve yükümlülükleri ve Neclam.com'ın hak ve hükümlülükleri olmakla birlikte iki maddeden oluşmaktadır.

  • Üyelerin Yasal Hak ve Hükümlülükleri

   Siteye üye olabilmek için, kişinin T.C. yasalarına göre 18 yaşını doldurmuş ve kanunen reşit sayılması ve işbu sözleşme hükümleri gereğince, daha önceden üyeliği iptal edilmemiş, kullanıcı adı olarak ticari bir unvan yada ahlaka aykırı bir rumuz seçilmemiş olması gerekmektedir.

   Reşit olmayan, üyeliği daha önce iptal edilmiş olan ve üye rumuzu olarak ticari bir unvanı yada ahlaka aykırı rumuz seçmiş olan kişilerin üyelik kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları ve işbu sözleşmeyi onaylamaları, üyelik sonucunu doğurmayacaktır. Üye, üyelik aşamasında ilgili internet sayfası aracılığıyla belirttiği ve "Ay, Gün, Yıl" dan oluşan doğum tarihi ile reşit olduğunu beyan etmiş olur. Reşit olmadığı, üyeliğinin daha önce iptal edilmiş olduğu ve üye rumuzu olarak ticari bir unvanı yada ahlaka aykırı bir rumuz seçmiş olduğu tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.

   Üye, üyeliği süresince, sitelerin hizmetlerinden faydalanırken ve sitelerdeki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, sitelerin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

   Üye, Neclam.com'ın yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince, resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içersinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde, üyelere ait gizli, özel ve/veya ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Neclam.com'den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

   Üyelerin, site aracılığıyla Neclam.com tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen üyelerin sorumluluğundadır. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Neclam.com'ın doğrudan veya dolaylı yoldan herhangi bir sorumluluğu yoktur.

   Üyeler sitelerdeki ilgili bölümlere ve üye profillerine kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. Neclam.com, üyeler tarafından sitelere iletilen veya üye profillerinin oluşturulmasında ve değiştirilmesinde kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru, işbu sözleşmenin hükümlerine ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ve/veya bu içerikler aracılığıyla diğer internet sitelerine yapılan yönlendirmelerden dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

   Üye tarafından oluşturulan üye profili, Neclam.com tarafından onaylandıktan sonra sitelerde görüntülenir. Üye profilinde kişisel iletişim bilgileri (e-posta adresi gibi.) diğer üyeler tarafından görünmez; Neclam.com'ın üye profilinde kişisel iletişim bilgileri bulunan üyelerin üyeliklerini iptal etme hakkı bulunmaktadır. Üye profilinde bulunan e-posta adresi dışındaki bilgiler, sitelerin diğer tüm üyeleri tarafından görülebilir; üye bu bilgilerin görüntülenmemesini talep edemez. Üye profilinde bulunan bilgilerin görüntülenmesine ancak üyeliğin iptal edilmesi ile son verilir. Üyeler, Neclam.com'ın yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üye profillerini, üye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyelik üyenin kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Neclam.com doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.

   Üyelerin, kendi aralarında siteler aracılığıyla yaptıkları özel mesajlaşmalar da dahil olmak üzere sitelerde yaptıkları her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Üye diğer üyelere, reklam ya da ticari amaçlar taşıyan mesajlar gönderemez, diğer üyeleri bir başka internet sitesine yönlendiremez. Bu tür mesajlar ileten üyenin mesajlaşma hakkı kısıtlanabilir ya da üyeliği iptal edilebilir. Üyenin yaptığı mesajlaşmaların, toplamı Neclam.com'ın belirlediği ve sitelerin ilgili bölümünde bildirdiği sayıdan fazla ise, mesajlar en eski tarihten başlanarak silinebilir. Üye sitelere Neclam.com'ın belirlediği ve sitelerin ilgili yerinde bildirdiği süre boyunca giriş yapmadıysa (log-in olmadıysa) tüm mesajları silinebilir.

   Her üye, Neclam.com ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki siteler dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Neclam.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üyelerin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri siteler üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Neclam.com doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

   Üye, sitelerin üyelik ayarları bölümünden üyeliğini iptal edebilir. Üyeliğin iptal edilmesiyle birlikte üyenin kullandığı rumuz diğer üyeler tarafından seçilip kullanılabilir hale gelebilir. İptal edilen üyeliğe dair bazı kayıtlar (mesajlar, profilde verilen bilgiler vb.) güvenlik amacıyla 1 ay (30 gün) süreyle sitelerin veritabanında tutulur. Bu sürenin sonunda iptal edilen üyeliğe ilişkin tüm kayıtlar veritabanından silinir.

   Üye, siteler aracılığıyla diğer üyelere gönderdiği özel mesajlarda toplumsal ahlaka, genel nezaket kurallarına aykırı ifadeler kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Özel mesajlar otomatik programlar ile taranabilir veya mesaj gönderilen Üyelerin şikayeti üzerine incelenebilir. Bu otomatik tarama sonucunda veya şikayet sonrasında yapılan incelemede gerekli görüldüğü takdirde üyenin profili yayından kaldırılabilir, mesajlaşma hakkı kısıtlanabilir, bütünüyle engellenebilir veya üyeliği tamamen iptal edilebilir.

  • Neclam.com'ın Yasal Hak ve Hükümlülükleri

   Neclam.com, sitede sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkına sahiptir. Üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri, içerikleri ve üye profillerini, üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Neclam.com bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan kullanabilir. Üyeler, Neclam.com'ın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Neclam.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde bizzat Neclam.com tarafından yapabilir. Neclam.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelerin kendilerine aittir.

   Siteler üzerindeki yönlendirmeler (link, banner) vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Neclam.com'ın herhangi bir sorumluluğu yoktur. Neclam.com, sitelerde yer alan üye bilgilerini, üye profillerini ve üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, güvenlik, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir; bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Üyenin, üyelik kayıt prosedürleri sırasında verdiği bilgiler, üye profilleri ve üyenin profiline eklediği fotoğraflar, sitelerin reklamının yapılması ve pazarlanması amacıyla kullanılabilir. Üye profiline fotoğraf ekleyen üye, "Günün Üyeleri" arasında yer alabilir. "Günün Üyeleri" ana sayfada ve sitelerin diğer alanlarında görüntülenebilir. "Günün Üyeleri" arasında yer almak istemeyen ve verdiği fotoğraflarının reklam ve pazarlama alanında kullanılmasını istemeyen üyeler, bu taleplerini destek7777@hotmail.com adresine e-posta göndererek bildirdiği takdirde "Günün Üyesi" seçilmezler ve fotoğrafları reklam ve pazarlama alanında kullanılmaz.

   Neclam.com sitesi üyelerini bilgilendirme, hatırlatma ve reklam amaçlı olarak istediğinde üyelerine e-mail üzeri bilgilendirme yapabilir. Bütün kayıtlı üyelerimiz bu kuralı kabul etmiş sayılır.

   Neclam.com, sitelerin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı ve Neclam.com tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Neclam.com bu mesaj ve içeriği giren üyenin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir. Tüm kullanıcılar yasa dışı içeriği CANLI DESTEK aracılığı ile şikayet edebilir. Tüm şikayetler en fazla 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılır. İnceleme sonucunda içerik ve/veya içerik sağlayıcı siteden uzaklaştırılabilir. İnceleme sonucu şikayet eden kullanıcıya e-posta aracılığı ile etilir.

   Teknik sorunlardan Sitenin yayınlarında kesintiler olabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan iletişim ve siteye ulaşmaya dair ilişkin kesintilerde Üyenin yaşayacağı sorunlardan Neclam.com sorumlu tutulamaz.

   Site'de yayınlanan ve Üye profillerinde yer alan her türlü görüntü, yazı, fotoğraf ve diğer materyal Neclam.com'ın izni olmadan diğer internet sitelerinde ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi konvansiyonel mecralarda yayınlanamaz. Sitede yer alan tüm içerik, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun dördüncü maddesinin yedinci bendi olan, "Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya çıkan ve bir araç ile okunabilir veya diğer biçimdeki veri tabanları" ile koruma altında olduğu gibi eser niteliğindeki içerik ayrıca hukuki korumaya tabidir.

 • Gold Üyelik / Süre Satın Alma:

  Neclam.com sitesinde normal üyelik dışında, belirlenen ücret karşılığında satın alınan normal üyelerden daha fazla özellik ve hakka sahip olunan Gold Üyelik hizmeti bulunmaktadır. Gold üyelik ücreti belirlenen ödeme seçeneklerinden herhangi bir ve/veya bir kaçı kullanılarak tahsil edildiğinde, üyenin verdiği bilgiler doğru olarak kabul edilir. Banka ve/veya diğer ödeme yöntemlerinde doğacak anlaşmazlıklardan Neclam.com sorumlu tutulamaz.

  Gold Üyeler işbu sözleşmenin 5/a maddesinde belirtilmiş olan tüm yükümlülüklere sahiptir. Bu yükümlülüklere uymayarak mesajlaşma, görüntülü sohbet hakkı kısıtlanan ya da bütünüyle engellenen Gold üyelere ücret iadesi yapılmaz. Gold Üye, "Profilimi Güncelle" bölümünden üyeliğini iptal edebildiğinden, üyelik iptali halinde standart üyelik gibi gold üyelik de sona erer.

 • İçerik Şikayet Prosedürü:

  Web Servislerimin ilke ihlallerinde, ilkelerimize aykırı olduğu için işlem yaptığımız ve insanların daha sonra itirazda bulunduğu içeriklerin (isim, fotoğraflar, mesajlar yorumlar gibi) sayısını ölçüyoruz.
  Karar itiraza uygun olduğu sürece; içeriklerinin kaldırıldığına veya üzerinin bir uyarıyla kapatıldığına dair bildirimimizi alan kişilere, kararı tekrar incelememizi isteme seçeneği verilir. Birisi bir karara itiraz ettiğinde, Meta gönderiyi tekrar değerlendirir ve Topluluk Standartlarımıza uygun olup olmadığını belirler. Adil bir sistem geliştirmemizde kilit rol oynayan bu süreç, bir hata yaptığımızı düşünen kişilerin düşüncelerini bize bildirmesine olanak tanır.

  Bu sayı, harici faktörler veya dahili süreçler nedeniyle çıkış veya iniş gösterebilir. Örneğin, sitemizde ihlal teşkil eden daha fazla gönderinin paylaşılmasına yol açan bir çevrimdışı olayın veya spam saldırısının olduğunu varsayalım. Sonuç olarak, normalden daha fazla gönderiye karşı işlem yaparız. Daha fazla içeriğe işlem yaptığımızdan, daha fazla sayıda itiraz görebiliriz. İtiraz sayısındaki ani artış, Meta'nın daha fazla yanlış karar verdiğini değil, daha fazla insanın kararlarımıza itiraz etmeye karar verdiğini gösterir.
  İçerik; bir gönderi, fotoğraf, video veya yorum dahil olmak üzere birçok şeyden biri olabilir. Ayrı içerikleri sayma biçimimiz oldukça karmaşık olabilir ve zaman içinde gelişmiştir. İşlem yapılan içerikler ölçümümüz hakkında daha fazla bilgi alın.
  İtiraz süreci nasıl çalışır?
  Birisinin bir gönderi paylaştığını ve bu gönderiyi ilkelerimizi ihlal ettiği gerekçesiyle sitemizden kaldırmaya karar verdiğimizi varsayalım. Paylaşan kişiye bildirim gönderilir ve kendisine kararı kabul etme veya katılmadığını bildirerek yeni bir değerlendirme talep etme seçeneği sunulur.
  Kişi karara katılmadığını bildirmeyi seçerse içerik tekrar değerlendirmeye gönderilir. Biz tekrar değerlendirirken, içerik sitemizdeki diğer insanlara görünmez.
  Değerlendirme görevlisi ilk kararı kabul ederse içerik sitemize geri yüklenmez. Ancak değerlendirme görevlisi ilk değerlendirmeden farklı bir görüş bildirir ve içeriğin kaldırılmaması gerektiğine karar verirse içerik bu defa başka bir değerlendirme görevlisine gönderilir. Bu değerlendirme görevlisinin kararı, içeriğin sitemizde kalıp kalmayacağını belirler.
  İtiraz edilebilen şeyler
  An itibarıyla, web sitemizdeki ihlal türlerinin büyük çoğunluğu için itiraz imkanı tanımaktayız. Çocuk istismarı görselleri gibi olağanüstü emniyet endişelerinin bulunduğu ihlaller için itiraz imkanı tanımıyoruz. İtiraz isteklerini işlerken insan incelemesini ve teknolojiyi bir arada kullanırız. Değerlendirme kapasitemize bağlı olarak, yoğun dönemlerde her şeyi değerlendirmemiz mümkün olmayabilir.
  Şikayetler 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Herhangi bir içerikte tasvir edildiyseniz ve bu tür içeriğin kaldırılmasına itiraz etmek istiyorsanız, "appeals@beyzam.com" adresine e-posta gönderebilir veya sitemizde bulunan canlı destek sistemi aracılığı ile şikayetinizi iletebilirsiniz.
  Sadece işlem yaptığımız içerikler için değil, şikayet edilen ancak işlem yapılmayan içerikler için de itiraz olanağı sunuyoruz. Bu itirazlar Topluluk Standartları Uygulama Raporunda yer almamaktadır.
 • Diğer Hükümler:
  • Fikri Mülkiyet Hakları

   Sitenin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Neclam.com'ın fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalar) Neclam.com'e aittir ve/veya Neclam.com tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, sitelerden sağlanan hizmetleri, sitelerde yer alan bilgileri ve Neclam.com'ın fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Neclam.com'ın hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Neclam.com'den talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler Neclam.com'ın fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz ve/veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

   Neclam.com'ın; siteden sağlanan hizmetleri, sitede yer alan bilgileri ve Neclam.com'ın fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmaları, sitenin ticari görünümü veya site vasıtasıyla sahip olduğu her türlü maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

  • Sözleşme Değişiklikleri

   Neclam.com, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda sitelerde ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, üyelerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

  • Mucbir Sebepler

   Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Neclam.com, işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Neclam.com için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Beyzam'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Neclam.com'ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

  • Uygulanacak Hukuk ve Yetki

   İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilin de doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilaf halinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  • Sözleşmenin Feshi

   İşbu sözleşme üyenin, üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, üyenin üyelik süresinin dolması geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

   Neclam.com, üyelerin işbu sözleşmede belirtilen hükümleri ve site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve üyeler fesih sebebiyle Neclam.com'ın uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

  • RESPECTING OTHER'S RIGHTS

   We respect the rights of others and we expect the same from you. You therefore may not use the Services, or enable anyone else to use the Services, in a manner that:
   Violates or infringes someone else’s rights of publicity, privacy, copyright, trademark, or other intellectual-property right
   Bullies, harasses, or intimidates
   Defames
   Spams or solicits our users

  • SAFETY

   We try hard to keep our Services a safe place for all users and we hope you can help us in achieving this. By using the Services, you agree that you will not:
   Use the Services for any purpose that is illegal or prohibited in these Terms
   Use any robot, spider, crawler, scraper, or other automated means or interface to access the Services or extract other user’s information
   Use or develop any third-party applications that interact with the Services or other users’ content or information without our written consent
   Use the Services in a way that could interfere with, disrupt, negatively affect, or inhibit other users from fully enjoying the Services, or that could damage, disable, overburden, or impair the functioning of the Services
   Use or attempt to use another user’s account, username, or password without their permission
   Solicit login credentials from another user
   Post content that contains or links to online support graphic violence, threats, hate speech, or incitements to violence
   Upload viruses or other malicious code or otherwise compromise the security of the Services.
   Attempt to circumvent any content-filtering techniques we employ, or attempt to access areas or features of the Services that you are not authorized to access.
   Probe, scan, or test the vulnerability of our Services or any system or network. Encourage or promote any activity that violates these Terms

  • Objectionable Content Policy

   Content may not be submitted to our systems, who will moderate all content and ultimately decide whether or not to post a submission to the extent such content includes, is in conjunction with, or alongside any, Objectionable Content. Objectionable Content includes, but is not limited to: (i) sexually explicit materials; (ii) obscene, defamatory, libelous, slanderous, violent and/or unlawful content or profanity; (iii) content that infringes upon the rights of any third party, including copyright, trademark, privacy, publicity or other personal or proprietary right, or that is deceptive or fraudulent; (iv) content that promotes the use or sale of illegal or regulated substances, tobacco products, ammunition and/or firearms; and (v) gambling, including without limitation, any online casino, sports books, bingo or poker.

  • Age Restrictions

   Our age restrictions for different services are set forth in each applicable Terms and Conditions of Service. We do not aim our sites or services at children under the age of 18, and in compliance with the Children’s Online Privacy Protection Act, any information we may receive from users we believe to be under the age of 18 will be purged from our database.